«Геометрія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов С. В.