«Геометрія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов С. В.