Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» (авт. Шиян Р. Б., Софій Н. 3., Онопрієнко О. В., Найда Ю. М., Пристінська М. С, Большакова І. О. За загальною редакцією Н. М. Бібік, доктора пед. наук, професора, дійсного члена Н