Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: організація позаурочної діяльності в початковій школі на засадах партнерської взаємодії учасників освітнього процесу» (авт. Гущина Н. І., Орлова Т. Г., Кондратова Л. Г.)