Навчальний посібник «Історія Криму в запитаннях і відповідях» (авторський колектив академічних та університетських учених-істориків і сходознавців, відповідальний редактор Валерій Смолій, упорядник Геннадій Боряк)